Vilkår og Betingelser

Sidst opdateret 9. maj 2023

AFTALE TIL VORES JURIDISKE VILKÅR

Vi er MEGA VR LTD ('Virksomhed', 'vi', 'os' eller 'vores'), en virksomhed, der er registreret i Storbritannien på 128 City Road, London EC1V 2NX.

Vi driver webstedet megavr.co.uk ('Webstedet') samt alle andre relaterede produkter og tjenester, der refererer til eller linker til disse juridiske vilkår ('Juridiske vilkår') (samlet kaldet 'Tjenesterne').

MegaVR designer og fremstiller VR-tilbehør. MegaVR Duck Hunter er den ultimative VR Gunstock til brug med Clay Hunt VR. Oplev spændingen ved lerduer eller jagt på levende fugle fra dit eget hjem.

Du kan kontakte os på telefon på 07514051867 eller e-mail på duckhunter@megavr.co.uk.

Disse juridiske vilkår udgør en juridisk bindende aftale indgået mellem dig, enten personligt eller på vegne af en enhed ("dig") og MEGA VR LTD, vedrørende din adgang til og brug af tjenesterne. Du accepterer, at du ved at få adgang til tjenesterne har læst, forstået og accepteret at være bundet af alle disse juridiske vilkår. HVIS DU IKKE ACCEPTERER ALLE DISSE JURIDISKE BETINGELSER, SÅ ER DU UDTRYKKELIG FORBUDT AT BRUGE TJENESTERNE, OG DU SKAL AFBRYDE STRAKS.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der fra tid til anden kan blive offentliggjort på Tjenesterne, er hermed udtrykkeligt inkorporeret heri som reference. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at foretage ændringer eller modifikationer af disse juridiske vilkår fra tid til anden. Vi vil advare dig om eventuelle ændringer ved at opdatere "Sidst opdateret"-datoen for disse juridiske vilkår, og du giver afkald på enhver ret til at modtage specifik meddelelse om hver sådan ændring. Det er dit ansvar periodisk at gennemgå disse juridiske vilkår for at holde dig orienteret om opdateringer. Du vil være underlagt, og vil blive anset for at være blevet gjort opmærksom på og at have accepteret, ændringerne i eventuelle reviderede juridiske vilkår ved din fortsatte brug af tjenesterne efter den dato, hvor sådanne reviderede juridiske vilkår er offentliggjort.

Tjenesterne er beregnet til brugere, der er mindst 18 år gamle. Personer under 18 år har ikke tilladelse til at bruge eller tilmelde sig tjenesterne.

Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse juridiske vilkår til dine arkiver.

INDHOLDSFORTEGNELSE

 1. VORES TJENESTER
 2. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER
 3. BRUGERPRÆSENTATIONER
 4. BRUGERREGISTRERING
 5. 3D-UDSKRIVNING
 6. PRODUKTER
 7. KØB OG BETALING
 8. RETURNERINGSPOLITIK
 9. FORBUDT AKTIVITETER
 10. BRUGERGENERERET BIDRAG
 11. BIDRAGSLICENS
 12. RETNINGSLINJER FOR ANMELDELSER
 13. TREDJEPARTS WEBSTEDER OG INDHOLD
 14. ANNONCØRER
 15. STYRING AF SERVICES
 16. FORTROLIGHEDSPOLITIK
 17. LØBETID OG OPSIGELSE
 18. MODIFIKATIONER OG AFBRYDELSER
 19. LOVVALG
 20. KONFLIKTLØSNING
 21. RETTELSER
 22. ANSVARSFRASKRIVELSE
 23. ANSVARSBEGRÆNSNINGER
 24. ERSTATNING
 25. BRUGERDATA
 26. ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONER, TRANSAKTIONER OG SIGNATURER
 27. BRUGERE OG BEBOERE i CALIFORNIEN
 28. DIVERSE
 29. KONTAKT OS

1. VORES TJENESTER

Oplysningerne, der gives ved brug af Tjenesterne, er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person eller enhed i nogen jurisdiktion eller et land, hvor en sådan distribution eller brug ville være i strid med lovgivning eller regler, eller som ville underkaste os et registreringskrav inden for en sådan jurisdiktion eller Land. Derfor gør de personer, der vælger at få adgang til Tjenesterne fra andre steder, det på eget initiativ og er eneansvarlige for overholdelse af lokale love, hvis og i det omfang, lokal lovgivning er gældende.

Tjenesterne er ikke skræddersyet til at overholde branchespecifikke regler (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) osv.), så hvis dine interaktioner ville være underlagt sådanne love, må du ikke bruge Tjenesterne. Du må ikke bruge Tjenesterne på en måde, der ville overtræde Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRET

Vores intellektuelle ejendomsret

Vi er ejer eller licenstager af alle intellektuelle ejendomsrettigheder til vores tjenester, herunder al kildekode, databaser, funktionalitet, software, webstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik i tjenesterne (samlet kaldet "Indholdet" ), samt varemærker, servicemærker og logoer indeholdt deri ("Mærkerne").

Vores indhold og varemærker er beskyttet af love om ophavsret og varemærker (og forskellige andre intellektuelle ejendomsrettigheder og love om unfair konkurrence) og traktater i USA og rundt om i verden.

Indholdet og mærkerne leveres i eller gennem Tjenesterne "SOM DE ER" kun til din personlige, ikke-kommercielle brug.

Din brug af vores tjenester

Med forbehold af din overholdelse af disse juridiske vilkår, herunder afsnittet "FORBUDTE AKTIVITETER" nedenfor, giver vi dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig licens til:

få adgang til Tjenesterne; og

downloade eller udskrive en kopi af enhver del af indholdet, som du har fået korrekt adgang til.

udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug.

Undtagen som angivet i dette afsnit eller andre steder i vores juridiske vilkår, må ingen del af tjenesterne og intet indhold eller mærker kopieres, reproduceres, aggregeres, genudgives, uploades, udgives, offentligt vises, kodes, oversættes, transmitteres, distribueres, sælges , licenseret eller på anden måde udnyttet til ethvert kommercielt formål uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse.

Hvis du ønsker at gøre brug af Tjenesterne, Indholdet eller Mærkerne på anden måde end det, der er angivet i dette afsnit eller andre steder i vores Juridiske Vilkår, bedes du rette din anmodning til: duckhunter@megavr.co.uk. Hvis vi nogensinde giver dig tilladelse til at poste, reproducere eller offentligt vise nogen del af vores tjenester eller indhold, skal du identificere os som ejere eller licensgivere af tjenesterne, indholdet eller mærkerne og sikre, at enhver ophavsrets- eller ejendomsretlig meddelelse vises eller er synlig ved opslag, reproduktion eller visning af vores indhold.

Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig i og til tjenesterne, indholdet og mærkerne.

Ethvert brud på disse intellektuelle ejendomsrettigheder vil udgøre et væsentligt brud på vores juridiske vilkår, og din ret til at bruge vores tjenester ophører øjeblikkeligt.

Dine indlæg

Gennemgå venligst dette afsnit og afsnittet "FORBUDTE AKTIVITETER" omhyggeligt, før du bruger vores tjenester for at forstå de (a) rettigheder, du giver os, og (b) forpligtelser, du har, når du poster eller uploader indhold gennem tjenesterne.

Indsendelser: Ved direkte at sende os ethvert spørgsmål, kommentar, forslag, idé, feedback eller anden information om Tjenesterne ("Indsendelser"), accepterer du at tildele os alle intellektuelle ejendomsrettigheder til en sådan indsendelse. Du accepterer, at vi skal eje dette indlæg og være berettiget til dets ubegrænsede brug og spredning til ethvert lovligt formål, kommercielt eller andet, uden anerkendelse eller kompensation til dig.

Du er ansvarlig for det, du poster eller uploader: Ved at sende os bidrag gennem enhver del af tjenesterne:

bekræfte, at du har læst og accepterer vores 'FORBUDTE AKTIVITETER' og ikke vil poste, sende, offentliggøre, uploade eller transmittere gennem Tjenesterne nogen indsendelse, der er ulovlig, chikanerende, hadefuld, skadelig, ærekrænkende, obskøn, mobning, krænkende, diskriminerende , truende mod enhver person eller gruppe, seksuelt eksplicit, falsk, unøjagtig, bedragerisk eller vildledende;

i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, give afkald på enhver og alle moralske rettigheder til et sådant indlæg;

garanterer, at enhver sådan indsendelse er original for dig, eller at du har de nødvendige rettigheder og licenser til at indsende sådanne indsendelser, og at du har fuld autoritet til at give os de ovennævnte rettigheder i forhold til dine indsendelser; og

garanterer og repræsenterer, at dine bidrag ikke udgør fortrolige oplysninger.

Du er alene ansvarlig for dine bidrag, og du accepterer udtrykkeligt at godtgøre os for ethvert tab, som vi måtte lide på grund af dit brud på (a) dette afsnit, (b) enhver tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller (c) gældende lov .

3. BRUGERPRÆSENTATIONER

Ved at bruge tjenesterne repræsenterer og garanterer du, at: (1) alle registreringsoplysninger, du indsender, vil være sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige; (2) du vil opretholde nøjagtigheden af sådanne oplysninger og omgående opdatere sådanne registreringsoplysninger efter behov; (3) du har den juridiske kapacitet, og du accepterer at overholde disse juridiske vilkår; (4) du ikke er mindreårig i den jurisdiktion, hvor du bor; (5) du vil ikke få adgang til Tjenesterne via automatiserede eller ikke-menneskelige midler, hverken gennem en bot, script eller andet; (6) du ikke vil bruge tjenesterne til ulovlige eller uautoriserede formål; og (7) din brug af Tjenesterne vil ikke overtræde nogen gældende lov eller regulering.

Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, har vi ret til at suspendere eller afslutte din konto og nægte enhver nuværende eller fremtidig brug af Tjenesterne (eller en del heraf).

4. BRUGERREGISTRERING

Du skal muligvis registrere dig for at bruge tjenesterne. Du accepterer at holde din adgangskode fortrolig og vil være ansvarlig for al brug af din konto og adgangskode. Vi forbeholder os retten til at fjerne, kræve tilbage eller ændre et brugernavn, du vælger, hvis vi efter eget skøn fastslår, at et sådant brugernavn er upassende, obskønt eller på anden måde stødende.

5. 3D-UDSKRIVNING

Vores produkter er med stolthed 3D-printet på præcisionskalibrerede højkvalitetsprintere, men 3D-printede objekter vil altid have laglinjer, der til en vis grad er tydelige, og det er muligt for mindre uoverensstemmelser i farve eller overfladefinish. Alle varer inspiceres som en del af vores kvalitetskontrolproces, og vi gør alt for at sikre, at intet går til en kunde, medmindre den har opfyldt vores høje standarder. Returnering vil ikke blive accepteret for mindre overfladefejl. 

6. PRODUKTER

Vi gør vores bedste for at vise farverne, funktionerne, specifikationer og detaljerne om de produkter, der er tilgængelige på tjenesterne, så nøjagtigt som muligt. Vi garanterer dog ikke, at produkternes farver, funktioner, specifikationer og detaljer vil være nøjagtige, fuldstændige, pålidelige, aktuelle eller fri for andre fejl, og dit elektroniske display afspejler muligvis ikke nøjagtigt de faktiske farver og detaljer i Produkter. Alle produkter er afhængige af tilgængelighed, og vi kan ikke garantere, at varer er på lager. Vi forbeholder os retten til at afbryde ethvert produkt til enhver tid af en hvilken som helst grund. Priserne for alle produkter kan ændres.

6. KØB OG BETALING

Vi accepterer følgende betalingsformer:

- Visum

– Mastercard

– Opdag

– PayPal

- American Express

– Google Pay

– Klarna 

Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle køb foretaget via Tjenesterne. Du accepterer endvidere straks at opdatere konto- og betalingsoplysninger, herunder e-mailadresse, betalingsmetode og betalingskorts udløbsdato, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov. Omsætningsafgift vil blive tilføjet til prisen for køb, som det skønnes påkrævet af os. Vi kan til enhver tid ændre priser. Alle betalinger skal være i Pund Sterling.

Du accepterer at betale alle gebyrer til de gældende priser for dine køb og eventuelle gældende forsendelsesgebyrer, og du giver os tilladelse til at debitere din valgte betalingsudbyder for sådanne beløb ved afgivelse af din ordre. Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl eller fejl i prisfastsættelsen, også selvom vi allerede har anmodet om eller modtaget betaling.

Vi forbeholder os retten til at afvise enhver ordre afgivet gennem Tjenesterne. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer afgivet af eller under den samme kundekonto, den samme betalingsmetode og/eller ordrer, der bruger den samme fakturerings- eller leveringsadresse. Vi forbeholder os retten til at begrænse eller forbyde ordrer, der efter vores skøn ser ud til at være afgivet af forhandlere, forhandlere eller distributører.

7. RETURNERINGSPOLITIK

Gennemgå venligst vores returpolitik, der er offentliggjort på Tjenesterne, før du foretager køb.

8. FORBUDTE AKTIVITETER

Du må ikke få adgang til eller bruge Tjenesterne til andre formål end det, som vi gør Tjenesterne tilgængelige til. Tjenesterne må ikke bruges i forbindelse med kommercielle bestræbelser undtagen dem, der specifikt er godkendt eller godkendt af os.

Som bruger af Tjenesterne accepterer du ikke at:

Systematisk hente data eller andet indhold fra Tjenesterne for at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller bibliotek uden skriftlig tilladelse fra os.

Narre, bedrage eller vildlede os og andre brugere, især i ethvert forsøg på at lære følsomme kontooplysninger såsom brugeradgangskoder.

Omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner i Tjenesterne, herunder funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller kopieringen af noget Indhold eller håndhæver begrænsninger for brugen af Tjenesterne og/eller Indholdet deri.

Nedsættende, plette eller på anden måde skade os og/eller Tjenesterne efter vores mening. Brug enhver information indhentet fra Tjenesterne for at chikanere, misbruge eller skade en anden person.

Gør uretmæssig brug af vores supporttjenester eller indsend falske rapporter om misbrug eller forseelse.

Brug tjenesterne på en måde, der ikke er i overensstemmelse med gældende love eller regler.

Deltag i uautoriseret framing af eller linkning til Tjenesterne.

Upload eller transmitter (eller forsøg på at uploade eller transmittere) vira, trojanske heste eller andet materiale, herunder overdreven brug af store bogstaver og spamming (kontinuerlig udsendelse af gentagen tekst), der forstyrrer en parts uafbrudte brug og nydelse af Tjenesterne eller ændrer, forringer, forstyrrer, ændrer eller forstyrrer brugen, funktionerne, funktionerne, driften eller vedligeholdelsen af Tjenesterne.

Deltag i enhver automatiseret brug af systemet, såsom brug af scripts til at sende kommentarer eller meddelelser, eller brug af data mining, robotter eller lignende dataindsamlings- og udtræksværktøjer.

Slet meddelelsen om ophavsret eller anden ejendomsret fra ethvert indhold. Forsøg på at efterligne en anden bruger eller person eller brug en anden brugers brugernavn.

Upload eller transmitter (eller forsøg på at uploade eller transmittere) alt materiale, der fungerer som en passiv eller aktiv informationsindsamling eller transmissionsmekanisme, inklusive uden begrænsning klare grafikudvekslingsformater ('gifs'), 1×1 pixels, web-bugs, cookies , eller andre lignende enheder (nogle gange omtalt som 'spyware' eller 'passive indsamlingsmekanismer' eller 'pcm'er').

Forstyrre, forstyrre eller skabe en unødig byrde på Tjenesterne eller de netværk eller tjenester, der er forbundet med Tjenesterne.

Chikanere, irritere, intimidere eller true nogen af vores medarbejdere eller agenter, der er involveret i at levere en del af Tjenesterne til dig.

Forsøg på at omgå alle foranstaltninger i Tjenesterne, der er designet til at forhindre eller begrænse adgang til Tjenesterne eller en del af Tjenesterne.

Kopier eller tilpas Tjenesternes software, inklusive men ikke begrænset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller anden kode.

Medmindre det er tilladt i henhold til gældende lov, skal du dechifrere, dekompilere, adskille eller reverse engineering af softwaren, der omfatter eller på nogen måde udgør en del af Tjenesterne.

Medmindre det kan være resultatet af standardbrug af søgemaskine eller internetbrowser, skal du bruge, lancere, udvikle eller distribuere ethvert automatiseret system, herunder uden begrænsning, enhver edderkop, robot, snydeværktøj, skraber eller offline-læser, der får adgang til Tjenesterne, eller bruge eller starte uautoriseret script eller anden software.

Brug en indkøbsagent eller indkøbsagent til at foretage køb på Tjenesterne. Foretag enhver uautoriseret brug af Tjenesterne, herunder indsamling af brugernavne og/eller e-mail-adresser på brugere ved hjælp af elektroniske eller andre midler til formålet

af at sende uopfordrede e-mails eller oprette brugerkonti med automatiserede midler eller under falske forudsætninger.

Brug Tjenesterne som en del af enhver bestræbelse på at konkurrere med os eller på anden måde bruge Tjenesterne og/eller Indholdet til enhver indtægtsskabende bestræbelse eller kommerciel virksomhed.

10. BRUGERGENERERET BIDRAG

Tjenesterne tilbyder ikke brugere at indsende eller poste indhold. Vi kan give dig mulighed for at skabe, indsende, poste, vise, transmittere, udføre, offentliggøre, distribuere eller udsende indhold og materialer til os eller på Tjenesterne, herunder men ikke begrænset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier , grafik, kommentarer, forslag eller personlige oplysninger eller andet materiale (samlet kaldet 'Bidrag'). Bidrag kan ses af andre brugere af Tjenesterne og via tredjepartswebsteder. Som sådan kan alle bidrag, du sender, blive behandlet i overensstemmelse med Tjenesternes privatlivspolitik. Når du opretter eller stiller bidrag til rådighed, erklærer og garanterer du derved, at:

Oprettelse, distribution, transmission, offentlig visning eller fremførelse og adgang til, download eller kopiering af dine bidrag krænker ikke og vil ikke krænke ejendomsrettighederne, herunder men ikke begrænset til ophavsretten, patentet, varemærket, forretningshemmeligheden eller enhver tredjeparts moralske rettigheder.

Du er skaberen og ejeren af eller har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykker, frigivelser og tilladelser til at bruge og autorisere os, Tjenesterne og andre brugere af Tjenesterne til at bruge dine Bidrag på enhver måde, der er påtænkt af Tjenesterne og disse Juridiske vilkår.

Du har skriftligt samtykke, frigivelse og/eller tilladelse fra hver enkelt identificerbar individuel person i dine bidrag til at bruge navnet eller ligheden på hver enkelt sådan identificerbar individuelle person for at muliggøre inklusion og brug af dine bidrag på enhver måde, som er påtænkt af Tjenester og disse juridiske vilkår.

Dine bidrag er ikke falske, unøjagtige eller vildledende.

Dine bidrag er ikke uopfordret eller uautoriseret annoncering, salgsfremmende materialer, pyramidespil, kædebreve, spam, masseforsendelser eller andre former for opfordring.

Dine bidrag er ikke uanstændige, uanstændige, liderlige, beskidte, voldelige, chikanerende, injurierende, bagvaskende eller på anden måde anstødelige (som bestemt af os).

Dine bidrag håner ikke, håner, nedgør, intimiderer eller misbruger nogen.

Dine bidrag bruges ikke til at chikanere eller true (i den juridiske forstand af disse udtryk) nogen anden person og til at fremme vold mod en bestemt person eller klasse af mennesker.

Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende love, regler eller regler. Dine bidrag krænker ikke nogen tredjeparts privatlivs- eller publicitetsrettigheder.

Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende lovgivning vedrørende børnepornografi eller på anden måde beregnet til at beskytte mindreåriges sundhed eller velvære.

Dine bidrag inkluderer ikke stødende kommentarer, der er forbundet med race, national oprindelse, køn, seksuel præference eller fysisk handicap.

Dine bidrag krænker eller linker ikke til materiale, der krænker nogen bestemmelse i disse juridiske vilkår eller nogen gældende lov eller regulering.

Enhver brug af tjenesterne i strid med ovenstående overtræder disse juridiske vilkår og kan blandt andet resultere i opsigelse eller suspension af dine rettigheder til at bruge tjenesterne.

11. BIDRAGSLICENS

Du og tjenester accepterer, at vi må få adgang til, gemme, behandle og bruge enhver information og personlige data, som du giver i henhold til vilkårene i privatlivspolitikken og dine valg (herunder indstillinger).

Ved at indsende forslag eller anden feedback vedrørende tjenesterne accepterer du, at vi kan bruge og dele sådan feedback til ethvert formål uden kompensation til dig.

Vi hævder ikke noget ejerskab over dine bidrag. Du bevarer det fulde ejerskab af alle dine bidrag og eventuelle immaterielle rettigheder eller andre ejendomsrettigheder forbundet med dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for nogen erklæringer eller repræsentationer i dine bidrag leveret af dig i noget område på tjenesterne.

Du er alene ansvarlig for dine Bidrag til Tjenesterne, og du accepterer udtrykkeligt at fritage os fra ethvert ansvar og afholde dig fra enhver juridisk handling mod os vedrørende dine Bidrag.

12. RETNINGSLINJER FOR ANMELDELSER

Vi kan give dig områder på Tjenesterne til at give anmeldelser eller vurderinger. Når du sender en anmeldelse, skal du overholde følgende kriterier: (1) du skal have førstehåndserfaring med den person/enhed, der bliver anmeldt; (2) dine anmeldelser må ikke indeholde stødende bandeord eller krænkende, racistisk, stødende eller hadefuldt sprog; (3) dine anmeldelser bør ikke indeholde diskriminerende referencer baseret på religion, race, køn, national oprindelse, alder, civilstand, seksuel orientering eller handicap; (4) dine anmeldelser bør ikke indeholde henvisninger til ulovlig aktivitet; (5) du bør ikke være tilknyttet konkurrenter, hvis du sender negative anmeldelser; (6) du bør ikke drage nogen konklusioner om lovligheden af adfærd; (7) du må ikke sende falske eller vildledende udsagn; og (8) du må ikke organisere en kampagne, der opfordrer andre til at skrive anmeldelser, uanset om de er positive eller negative.

Vi kan acceptere, afvise eller fjerne anmeldelser efter eget skøn. Vi har absolut ingen forpligtelse til at screene anmeldelser eller til at slette anmeldelser, selv hvis nogen anser anmeldelser for at være stødende eller unøjagtige. Anmeldelser er ikke godkendt af os og repræsenterer ikke nødvendigvis vores meninger eller synspunkter fra nogen af vores tilknyttede selskaber eller partnere. Vi påtager os ikke ansvar for nogen anmeldelse eller for krav, forpligtelser eller tab som følge af nogen anmeldelse. Ved at sende en anmeldelse giver du os hermed en evig, ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, overdragelig og underlicenserbar ret og licens til at reproducere, ændre, oversætte, transmittere på enhver måde, vise, udføre og /eller distribuere alt indhold relateret til anmeldelse.

13. TREDJEPARTS WEBSTEDER OG INDHOLD

Tjenesterne kan indeholde (eller du kan blive sendt via webstedet) links til andre websteder ('tredjeparts websteder') samt artikler, fotografier, tekst, grafik, billeder, design, musik, lyd, video, information, applikationer , software og andet indhold eller genstande, der tilhører eller stammer fra tredjeparter ("tredjepartsindhold"). Sådanne tredjepartswebsteder og tredjepartsindhold bliver ikke undersøgt, overvåget eller kontrolleret for nøjagtighed, passende eller fuldstændighed af os, og vi er ikke ansvarlige for nogen tredjepartswebsteder, der tilgås via tjenesterne eller tredjepartsindhold, der er postet på, tilgængelig gennem eller installeret fra Tjenesterne, herunder indholdet, nøjagtigheden, stødende, meninger, pålidelighed, privatlivspraksis eller andre politikker på eller indeholdt i Tredjeparts Websites eller Tredjeparten

Indhold. Inkludering af, links til eller tilladelse til brug eller installation af tredjepartswebsteder eller tredjepartsindhold indebærer ikke godkendelse eller godkendelse heraf fra os. Hvis du beslutter dig for at forlade tjenesterne og få adgang til tredjepartswebsteder eller at bruge eller installere tredjepartsindhold, gør du det på egen risiko, og du skal være opmærksom på, at disse juridiske vilkår ikke længere gælder. Du bør gennemgå de gældende vilkår og politikker, herunder privatlivs- og dataindsamlingspraksis, på ethvert websted, som du navigerer til fra Tjenesterne eller relaterer til applikationer, du bruger eller installerer fra Tjenesterne. Ethvert køb, du foretager via tredjepartswebsteder, vil ske gennem andre websteder og fra andre virksomheder, og vi påtager os intet ansvar i forhold til sådanne køb, som udelukkende er mellem dig og den relevante tredjepart. Du accepterer og anerkender, at vi ikke støtter de produkter eller tjenester, der tilbydes på tredjepartswebsteder, og du skal holde os fri for enhver skade forårsaget af dit køb af sådanne produkter eller tjenester. Derudover skal du holde os skyldige fra ethvert tab, du lider eller skade forårsaget af dig i forbindelse med eller på nogen måde som følge af tredjepartsindhold eller enhver kontakt med tredjepartswebsteder.

14. ANNONCØRER

Vi tillader annoncører at vise deres annoncer og andre oplysninger i visse områder af Tjenesterne, såsom sidebar-annoncer eller bannerreklamer. Vi giver simpelthen plads til at placere sådanne annoncer, og vi har intet andet forhold til annoncører.

15. STYRING AF TJENESTER

Vi forbeholder os retten, men ikke forpligtelsen, til: (1) at overvåge Tjenesterne for overtrædelser af disse juridiske vilkår; (2) tage passende juridiske skridt mod enhver, der efter vores skøn overtræder loven eller disse juridiske vilkår, herunder uden begrænsning, rapportering af en sådan bruger til de retshåndhævende myndigheder; (3) efter vores skøn og uden begrænsning, nægte, begrænse adgangen til, begrænse tilgængeligheden af eller deaktivere (i det omfang det er teknologisk muligt) nogen af dine Bidrag eller dele deraf; (4) efter vores skøn og uden begrænsning, varsel eller ansvar at fjerne fra Tjenesterne eller på anden måde deaktivere alle filer og indhold, der er for store eller på nogen måde belastende for vores systemer; og (5) på anden måde administrere tjenesterne på en måde, der er designet til at beskytte vores rettigheder og ejendom og for at lette den korrekte funktion af tjenesterne.

16. FORTROLIGHEDSPOLITIK

Vi bekymrer os om databeskyttelse og sikkerhed. Gennemgå venligst vores privatliv

Politik: https://www.megavr.co.uk/cookie-policy-uk/. Ved at bruge tjenesterne accepterer du at være bundet af vores privatlivspolitik, som er inkorporeret i disse juridiske vilkår. Vær opmærksom på, at tjenesterne er hostet i Storbritannien og USA. Hvis du får adgang til Tjenesterne fra en hvilken som helst anden region i verden med love eller andre krav til indsamling, brug eller videregivelse af personoplysninger, der adskiller sig fra gældende love i Storbritannien og USA, er du gennem din fortsatte brug af Tjenesterne overføre dine data til Storbritannien og USA, og du giver udtrykkeligt samtykke til at få dine data overført til og behandlet i Storbritannien og USA.

17. LØBETID OG OPSIGELSE

Disse juridiske vilkår forbliver i fuld kraft og virkning, mens du bruger tjenesterne. UDEN AT BEGRÆNSE NOGEN ANDRE BESTEMMELSER I DISSE JURIDISKE BETINGELSER, FORBEHOLDER VI RETTEN TIL, EFTER VORES ENESTE SKØN OG UDEN VARSEL ELLER ANSVAR, NÆGTIGE ADGANG TIL OG BRUG AF TJENESTERNE (HERunder BLOKERING AF EN BESTEMT VISSE IP-ADRESSE), FOR EN HVILKEN IP-ADRESSE. INGEN GRUND, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING TIL BRUD AF NOGEN REPRÆSENTATION, GARANTI ELLER PAGTER INDEHOLDT I DISSE JURIDISKE BETINGELSER ELLER I EN GÆLDENDE LOV ELLER REGULERING. VI KAN OPSÆTTE DIN BRUG ELLER DELTAGELSE I TJENESTERNE ELLER SLETTE DIN KONTO OG EVENTUELLE INDHOLD ELLER OPLYSNINGER, SOM DU HAR OPLYST TIL ETHVERT TIDSPUNKT, UDEN ADVARSEL, EFTER VORES ENESTE SKØN.

Hvis vi afslutter eller suspenderer din konto af en eller anden grund, har du forbud mod at registrere og oprette en ny konto under dit navn, et falsk eller lånt navn eller navnet på en tredjepart, selvom du muligvis handler på vegne af den tredje part. parti. Ud over at opsige eller suspendere din konto forbeholder vi os retten til at træffe passende juridiske foranstaltninger, herunder uden begrænsning forfølgelse af civilretlige, strafferetlige og påbudsmæssige klagemuligheder.

18. ÆNDRINGER OG AFBRYDELSER

Vi forbeholder os retten til at ændre, modificere eller fjerne indholdet af Tjenesterne til enhver tid eller af enhver grund efter eget skøn uden varsel. Vi har dog ingen forpligtelse til at opdatere nogen information om vores tjenester. Vi forbeholder os også retten til at ændre eller afbryde hele eller dele af Tjenesterne uden varsel til enhver tid. Vi vil ikke være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, prisændring, suspension eller afbrydelse af Tjenesterne.

Vi kan ikke garantere, at Tjenesterne vil være tilgængelige til enhver tid. Vi kan opleve hardware, software eller andre problemer eller behov for at udføre vedligeholdelse relateret til

Tjenester, der resulterer i afbrydelser, forsinkelser eller fejl. Vi forbeholder os retten til at ændre, revidere, opdatere, suspendere, afbryde eller på anden måde modificere Tjenesterne til enhver tid eller af en hvilken som helst grund uden varsel til dig. Du accepterer, at vi ikke har noget som helst ansvar for tab, skade eller gener forårsaget af din manglende evne til at få adgang til eller bruge tjenesterne under enhver nedetid eller afbrydelse af tjenesterne. Intet i disse juridiske vilkår vil blive fortolket som en forpligtelse til at vedligeholde og understøtte tjenesterne eller til at levere rettelser, opdateringer eller udgivelser i forbindelse hermed.

19. GÆLDENDE LOV

Disse juridiske vilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovene i Det Forenede Kongerige, og brugen af De Forenede Nationers konvention om kontrakter for internationale køb af varer er udtrykkeligt udelukket. Hvis dit sædvanlige opholdssted er i EU, og du er forbruger, besidder du desuden den beskyttelse, som du får af obligatoriske bestemmelser i loven i dit land til ophold. MEGA VR LTD og dig selv er enige om at underkaste sig den ikke-eksklusive jurisdiktion for domstolene i

                , hvilket betyder, at du kan gøre krav på at forsvare dine forbrugerbeskyttelsesrettigheder i forhold til disse juridiske vilkår i Storbritannien eller i det EU-land, hvor du bor.

20. TVISTLØSNING

Uformelle forhandlinger

For at fremskynde løsningen og kontrollere omkostningerne ved enhver tvist, uenighed eller krav relateret til disse juridiske vilkår (hver en 'Tvist' og tilsammen 'Tvisterne') anlagt af enten dig eller os (individuelt, en 'Part' og kollektivt, "Parterne"), er parterne enige om først at forsøge at forhandle enhver tvist (undtagen de tvister, der udtrykkeligt er angivet nedenfor) uformelt i mindst tredive (30) dage før voldgift påbegyndes.

Sådanne uformelle forhandlinger begynder efter skriftlig meddelelse fra den ene part til den anden part.

Bindende voldgift

Enhver tvist, der opstår som følge af forholdet mellem parterne i disse juridiske vilkår, skal afgøres af én voldgiftsmand, som vil blive valgt i overensstemmelse med voldgiftsretten og interne regler for Den Europæiske Voldgiftsdomstol, der er en del af Det Europæiske Voldgiftscenter med hjemsted i Strasbourg , og som er gældende på det tidspunkt, hvor begæringen om voldgift indgives, og som vedtagelse af denne klausul udgør en accept. Sæde for voldgift skal være London, Det Forenede Kongerige. Procedurens sprog skal være engelsk. Gældende regler i den materielle ret er loven i Det Forenede Kongerige.

Begrænsninger

Parterne er enige om, at enhver voldgift skal være begrænset til tvisten mellem parterne individuelt. I det fulde omfang tilladt ved lov, (a) må ingen voldgift forenes med nogen anden procedure; (b) der ikke er nogen ret eller bemyndigelse til, at nogen tvist kan afgøres på grundlag af gruppesøgsmål eller til at anvende gruppesøgsmålsprocedurer; og (c) der er ingen ret eller autoritet til, at nogen tvist kan bringes i en påstået repræsentativ egenskab på vegne af offentligheden eller andre personer.

Undtagelser fra uformelle forhandlinger og voldgift

Parterne er enige om, at følgende tvister ikke er underlagt ovenstående bestemmelser vedrørende uformelle forhandlinger, bindende voldgift: (a) enhver tvist, der søger at håndhæve eller beskytte, eller vedrørende gyldigheden af, nogen af en parts intellektuelle ejendomsrettigheder; (b) enhver tvist relateret til eller opstået af påstande om tyveri, piratkopiering, krænkelse af privatlivets fred eller uautoriseret brug; og (c) ethvert krav om forbud. Hvis denne bestemmelse viser sig at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil ingen af parterne vælge at voldgifte nogen tvist, der falder inden for den del af denne bestemmelse, der findes ulovlig eller uhåndhævelig, og en sådan tvist skal afgøres af en domstol med kompetent jurisdiktion

 inden for de domstole, der er anført for jurisdiktion ovenfor, og parterne er enige om at underkaste sig den pågældende domstols personlige jurisdiktion.

21. RETTELSER

Der kan være oplysninger om Tjenesterne, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, herunder beskrivelser, priser, tilgængelighed og forskellige andre oplysninger. Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysningerne på Tjenesterne til enhver tid uden forudgående varsel.

22. ANSVARSFRASKRIVELSE

TJENESTERNE LEVERES PÅ EN SOM DE ER OG SOM TILGÆNGELIG BASIS. DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF TJENESTERNE VIL VÆRE PÅ EGEN RISIKO. I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG, DET ER TILLADT AF LOVEN, FRASKRIVER VI VI sig ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, I FORBINDELSE MED TJENESTERNE OG DIN BRUG HERAF, INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR EVENTUELLE, PÅ- KRÆNKELSE. VI GIVER INGEN GARANTIER ELLER REPRÆSENTATIONER OM NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED AF TJENESTERNES INDHOLD ELLER INDHOLDET AF NOGEN WEBSTED ELLER MOBILE APPLIKATIONER, SOM ER LINKET TIL TJENESTERNE, OG VI PÅTAGER SIG INTET ANSVAR ELLER ANSVAR, ELLER ANSVAR, ELLER ANSVAR. NØJAGTIGHEDER AF INDHOLDET OG MATERIALER, (2) PERSONSKADE ELLER EJENDOMSSKADE AF ENHVER ART, SOM FØLGER AF DIN ADGANG TIL OG BRUG AF TJENESTERNE, (3) ENHVER UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF VORES SIKRE SERVERS OG EN SIKRE SERVERS. /ELLER FINANSIELLE OPLYSNINGER, DER ER OPBEMMET, (4) ENHVER AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF TRANSMISSIONEN TIL ELLER FRA TJENESTERNE, (5) ENHVER BUGS, VIRUS, TROJANSKE HESTE ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER HVER GENNEMGANG AF DENNE PART. OG/ELLER (6) EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I NOGET INDHOLD OG MATERIALER ELLER FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER AF ENHVER ART, OPSTÅET SOM ET RESULTAT AF BRUGEN AF EVENTUELLE INDHOLD, SOM ER UDSTEDT, OVERFØRT ELLER PÅ ANDEN MÅDE GØRT TILGÆNGELIGT VIA. VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAGER SIG ANSVAR FOR NOGET PRODUKT ELLER TJENESTE, ANNONCERET ELLER TILBYDES AF EN TREDJEPART GENNEM TJENESTERNE, NOGEN HYPERLINKET WEBSTED ELLER NOGEN ANDEN WEBSTED-WEBSTED SYNG, OG VI VIL IKKE VÆR EN PART I ELLER VÆR PÅ NOGEN MÅDE ANSVARLIG FOR OVERVÅGNING AF ENHVER TRANSAKTION MELLEM DIG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM VED KØB AF ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE VIA ETHVERT MEDIE ELLER I ETHVERT MILJØ, BØR DU BRUGE DIN BEDSTE DOM OG UDFØRE FORSIGTIGHED, HVOR DET ER PASSENDE.

23. ANSVARSBEGRÆNSNINGER

VI ELLER VORES DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER EN TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGE-, EKSEMPEL-, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE ELLER STRAFFENDE SKADER, HERUNDER TABS, INKLUDERET, FRA, ELLER ANDRE SKADER SOM OPSTÅR FRA DIN BRUG AF TJENESTERNE, SELVOM VI ER BLIVER UNDRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

24. ERSTATNING

Du accepterer at forsvare, skadesløs og holde os skadesløse, herunder vores datterselskaber, tilknyttede selskaber og alle vores respektive embedsmænd, agenter, partnere og medarbejdere, fra og imod ethvert tab, skade, ansvar, krav eller krav, herunder rimelige advokater ' gebyrer og udgifter, foretaget af en tredjepart på grund af eller som følge af: (1) brug af tjenesterne; (2) brud på disse juridiske vilkår; (3) ethvert brud på dine erklæringer og garantier angivet i disse juridiske vilkår; (4) din krænkelse af en tredjeparts rettigheder, herunder men ikke begrænset til intellektuelle ejendomsrettigheder; eller (5)

enhver åbenlys skadelig handling over for enhver anden bruger af Tjenesterne, som du har forbindelse med via Tjenesterne. Uanset ovenstående forbeholder vi os retten til på din regning at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert forhold, som du er forpligtet til at holde os skadesløs for, og du accepterer at samarbejde på din regning med vores forsvar af sådanne krav. Vi vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig om ethvert sådant krav, handling eller procedure, som er underlagt denne skadesløsholdelse, når vi bliver opmærksomme på det.

25. BRUGERDATA

Vi vil vedligeholde visse data, som du sender til Tjenesterne med det formål at administrere ydeevnen af Tjenesterne, samt data vedrørende din brug af Tjenesterne. Selvom vi udfører regelmæssige rutinemæssige sikkerhedskopier af data, er du eneansvarlig for alle data, som du overfører, eller som er relateret til enhver aktivitet, du har foretaget ved brug af Tjenesterne. Du accepterer, at vi ikke har noget ansvar over for dig for tab eller korruption af sådanne data, og du giver hermed afkald på enhver ret til at anlægge sag mod os som følge af et sådant tab eller korruption af sådanne data.

26. ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONER, TRANSAKTIONER OG SIGNATURER

At besøge Tjenesterne, sende os e-mails og udfylde onlineformularer udgør elektronisk kommunikation. Du giver samtykke til at modtage elektronisk kommunikation, og du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, offentliggørelser og anden kommunikation, vi leverer til dig elektronisk, via e-mail og på Tjenesterne, opfylder ethvert juridisk krav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig. DU ACCEPTERER HERMED ANVENDELSE AF ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, ORDRER OG ANDRE OPTAGELSER OG ELEKTRONISK LEVERING AF MEDDELELSER, POLITIKKER OG REGISTRERINGER OVER TRANSAKTIONER ITITIEREDE ELLER UDFØRT AF OS ELLER VIA

TJENESTER. Du giver hermed afkald på rettigheder eller krav i henhold til vedtægter, regulativer, regler, bekendtgørelser eller andre love i enhver jurisdiktion, som kræver en original underskrift eller levering eller opbevaring af ikke-elektroniske optegnelser, eller til betalinger eller tildeling af kreditter på nogen anden måde end elektroniske midler.

27. BRUGERE OG BEBOERE i CALIFORNIEN

Hvis en klage hos os ikke løses tilfredsstillende, kan du kontakte klageassistanceenheden i Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs skriftligt på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Californien 95834 eller telefonisk på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

28. DIVERSE

Disse juridiske vilkår og eventuelle politikker eller driftsregler, som er opslået af os på tjenesterne eller med hensyn til tjenesterne, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os. Vores undladelse af at udøve eller håndhæve nogen rettighed eller bestemmelse i disse juridiske vilkår fungerer ikke som et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Disse juridiske vilkår fungerer i det fulde omfang, det er tilladt ved lov. Vi kan til enhver tid overdrage enhver eller alle vores rettigheder og forpligtelser til andre. Vi er ikke ansvarlige for tab, skader, forsinkelser eller manglende handling forårsaget af en årsag uden for vores rimelige kontrol. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse juridiske vilkår bestemmes at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses denne bestemmelse eller en del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse juridiske vilkår og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af eventuelle resterende bestemmelser. Der er ikke oprettet noget joint venture, partnerskab, ansættelse eller agenturforhold mellem dig og os som følge af disse juridiske vilkår eller brug af tjenesterne. Du accepterer, at disse juridiske vilkår ikke vil blive fortolket imod os i kraft af at have udarbejdet dem. Du giver hermed afkald på ethvert forsvar, du måtte have baseret på den elektroniske form af disse juridiske vilkår og den manglende underskrift fra parterne hertil for at udføre disse juridiske vilkår.

29. KONTAKT OS

duckhunter@megavr.co.uk