Allmänna Villkor

Senast uppdaterad 9 maj 2023

SAMTYCKE TILL VÅRA JURIDISKA VILLKOR

Vi är MEGA VR LTD ('företag', 'vi', 'oss' eller 'vår'), ett företag registrerat i Storbritannien på 128 City Road, London EC1V 2NX.

Vi driver webbplatsen megavr.co.uk ("Webbplatsen"), såväl som alla andra relaterade produkter och tjänster som hänvisar till eller länkar till dessa juridiska villkor ("Juridiska Villkoren") (sammantaget "Tjänsterna").

MegaVR designar och tillverkar VR-tillbehör. MegaVR Duck Hunter är den ultimata VR Gunstock för användning med Clay Hunt VR. Upplev spänningen med lerduvor eller levande fågeljakt från bekvämligheten av ditt eget hem.

Du kan kontakta oss per telefon på 07514051867 eller maila på duckhunter@megavr.co.uk.

Dessa juridiska villkor utgör ett juridiskt bindande avtal som gjorts mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av en enhet ("du") och MEGA VR LTD, angående din tillgång till och användning av tjänsterna. Du samtycker till att genom att använda tjänsterna har du läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa juridiska villkor. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA DESSA JURIDISKA VILLKOR ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDAD ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA OCH DU MÅSTE AVSLUTA ANVÄNDNINGEN OMEDELBART.

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på tjänsterna från tid till annan införlivas härmed uttryckligen häri genom referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa juridiska villkor från tid till annan. Vi kommer att varna dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet "Senast uppdaterad" i dessa juridiska villkor, och du avsäger dig rätten att få specifik meddelande om varje sådan ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa juridiska villkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att vara föremål för, och kommer att anses ha blivit medveten om och ha accepterat, ändringarna i eventuella reviderade juridiska villkor genom din fortsatta användning av tjänsterna efter det datum som sådana reviderade juridiska villkor publiceras.

Tjänsterna är avsedda för användare som är minst 18 år gamla. Personer under 18 år får inte använda eller registrera sig för tjänsterna.

Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa juridiska villkor för dina arkiv.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. VÅRA TJÄNSTER
 2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
 3. ANVÄNDARREPRESENTATIONER
 4. ANVÄNDARREGISTRERING
 5. 3D-UTSKRIVNING
 6. PRODUKTER
 7. KÖP OCH BETALNING
 8. RETURPOLICY
 9. FÖRBJUDNA AKTIVITETER
 10. ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG
 11. BIDRAGSLICENS
 12. RIKTLINJER FÖR RECENSIONER
 13. TREDJE PARTS WEBBPLATSER OCH INNEHÅLL
 14. ANNONSÖRER
 15. HANTERING AV TJÄNSTER
 16. INTEGRITETSPOLICY
 17. TID OCH UPPSÄGNING
 18. MODIFIKATIONER OCH AVBROTT
 19. GÄLLANDE LAG
 20. TVISTLÖSNING
 21. RÄTTELSER
 22. VARNING
 23. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
 24. SKADEERSÄTTNING
 25. ANVÄNDARDATA
 26. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATER
 27. KALIFORNIEN ANVÄNDARE OCH INNEHÅLLARE
 28. DIVERSE
 29. KONTAKTA OSS

1. VÅRA TJÄNSTER

Informationen som tillhandahålls när du använder tjänsterna är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller ett land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller som skulle utsätta oss för något registreringskrav inom sådan jurisdiktion eller Land. Följaktligen gör de personer som väljer att få tillgång till tjänsterna från andra platser det på eget initiativ och är ensamma ansvariga för efterlevnad av lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.

Tjänsterna är inte skräddarsydda för att följa branschspecifika bestämmelser (HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), så om dina interaktioner skulle bli föremål för sådana lagar, får du inte använda tjänsterna. Du får inte använda tjänsterna på ett sätt som skulle bryta mot Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Våra immateriella rättigheter

Vi är ägare eller licenstagare till alla immateriella rättigheter i våra tjänster, inklusive all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik i tjänsterna (sammantaget "Innehållet" ), såväl som de varumärken, tjänstemärken och logotyper som finns däri ("märkena").

Vårt innehåll och våra varumärken skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar (och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens) och fördrag i USA och runt om i världen.

Innehållet och märkena tillhandahålls i eller genom Tjänsterna "I BEFINTLIGT SKICK" endast för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Din användning av våra tjänster

Under förutsättning att du följer dessa juridiska villkor, inklusive avsnittet "FÖRBJUDNA AKTIVITETER" nedan, ger vi dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallbar licens för att:

komma åt tjänsterna; och

ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått tillgång till på rätt sätt.

endast för ditt personliga, icke-kommersiellt bruk.

Förutom vad som anges i detta avsnitt eller någon annanstans i våra juridiska villkor, får ingen del av tjänsterna och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, samlas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas , licensieras eller på annat sätt utnyttjas för vilket kommersiellt syfte som helst, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Om du vill använda tjänsterna, innehållet eller märken på något annat sätt än vad som anges i detta avsnitt eller någon annanstans i våra juridiska villkor, vänligen skicka din begäran till: duckhunter@megavr.co.uk. Om vi någonsin ger dig tillåtelse att publicera, reproducera eller offentligt visa någon del av våra tjänster eller innehåll, måste du identifiera oss som ägare eller licensgivare för tjänsterna, innehållet eller varumärkena och se till att eventuella upphovsrätts- eller äganderättsmeddelanden visas eller är synlig när du lägger upp, reproducerar eller visar vårt innehåll.

Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig i och till tjänsterna, innehållet och varumärkena.

Varje brott mot dessa immateriella rättigheter kommer att utgöra ett väsentligt brott mot våra juridiska villkor och din rätt att använda våra tjänster kommer att upphöra omedelbart.

Dina bidrag

Läs igenom det här avsnittet och avsnittet "FÖRBJUDNA AKTIVITETER" noggrant innan du använder våra tjänster för att förstå de (a) rättigheterna du ger oss och (b) skyldigheterna du har när du lägger upp eller laddar upp innehåll via tjänsterna.

Inlämningar: Genom att direkt skicka oss frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om tjänsterna ("Inlämningar"), samtycker du till att tilldela oss alla immateriella rättigheter i sådan Inlämning. Du samtycker till att vi ska äga detta bidrag och ha rätt till dess obegränsade användning och spridning för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan erkännande eller kompensation till dig.

Du är ansvarig för vad du lägger upp eller laddar upp: Genom att skicka oss bidrag via någon del av tjänsterna:

bekräfta att du har läst och samtyckt till vår "FÖRBJUDNA AKTIVITETER" och att du inte kommer att lägga upp, skicka, publicera, ladda upp eller överföra genom tjänsterna något inlägg som är olagligt, trakasserande, hatiskt, skadligt, ärekränkande, obscent, mobbning, kränkande, diskriminerande , hotande mot någon person eller grupp, sexuellt explicit, falskt, felaktigt, bedrägligt eller vilseledande;

i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, avstå från alla moraliska rättigheter till ett sådant inlämning;

garanterar att alla sådana inlämningar är original för dig eller att du har de nödvändiga rättigheterna och licenserna för att skicka in sådana inlämningar och att du har full behörighet att ge oss de ovan nämnda rättigheterna i förhållande till dina bidrag; och

garanterar och intygar att dina bidrag inte utgör konfidentiell information.

Du är ensam ansvarig för dina bidrag och du samtycker uttryckligen till att ersätta oss för alla förluster som vi kan lida på grund av ditt brott mot (a) detta avsnitt, (b) tredje parts immateriella rättigheter eller (c) tillämplig lag .

3. ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda tjänsterna intygar och garanterar du att: (1) all registreringsinformation som du skickar kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig; (2) du kommer att upprätthålla riktigheten av sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation vid behov; (3) du har rättskapacitet och du samtycker till att följa dessa juridiska villkor; (4) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt; (5) du kommer inte att komma åt tjänsterna på automatiserade eller icke-mänskliga sätt, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt; (6) du kommer inte att använda tjänsterna för något olagligt eller obehörigt ändamål; och (7) din användning av tjänsterna kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du tillhandahåller någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all aktuell eller framtida användning av tjänsterna (eller någon del därav).

4. ANVÄNDARREGISTRERING

Du kan behöva registrera dig för att använda tjänsterna. Du samtycker till att hålla ditt lösenord konfidentiellt och kommer att ansvara för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, återkräva eller ändra ett användarnamn du väljer om vi efter eget gottfinnande fastställer att ett sådant användarnamn är olämpligt, obscent eller på annat sätt stötande.

5. 3D-UTSKRIFT

Våra produkter är stolta 3D-utskrivna på precisionskalibrerade högkvalitativa skrivare, men 3D-utskrivna objekt kommer alltid att ha skiktlinjer i viss utsträckning och det är möjligt för små inkonsekvenser i färg eller ytfinish. Alla varor inspekteras som en del av vår kvalitetskontrollprocess och vi gör allt vi kan för att säkerställa att ingenting går till en kund om den inte uppfyller våra höga krav. Returer accepteras inte för mindre ytfel. 

6. PRODUKTER

Vi gör allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färger, funktioner, specifikationer och detaljer för de produkter som finns tillgängliga på tjänsterna. Vi garanterar dock inte att färgerna, funktionerna, specifikationerna och detaljerna för produkterna kommer att vara korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller fria från andra fel, och din elektroniska display kanske inte korrekt återspeglar de faktiska färgerna och detaljerna i Produkter. Alla produkter är beroende av tillgänglighet och vi kan inte garantera att varor finns i lager. Vi förbehåller oss rätten att avbryta alla produkter när som helst av vilken anledning som helst. Priserna för alla produkter kan ändras.

6. KÖP OCH BETALNING

Vi accepterar följande betalningssätt:

– Visum

– Mastercard

- Upptäck

– PayPal

- American Express

– Google Pay

– Klarna 

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via Tjänsterna. Du samtycker vidare till att omedelbart uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och betalkorts utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. Omsättningsskatt kommer att läggas till priset på köpen som vi bedömer kräva. Vi kan ändra priser när som helst. Alla betalningar ska vara i pund sterling.

Du samtycker till att betala alla avgifter till de priser som då gäller för dina köp och eventuella tillämpliga fraktavgifter, och du godkänner att vi debiterar din valda betalningsleverantör för sådana belopp när du gör din beställning. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller misstag i prissättningen, även om vi redan har begärt eller tagit emot betalning.

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som görs via tjänsterna. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma betalningsmetod och/eller beställningar som använder samma fakturerings- eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår bedömning, verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

7. RETURPOLICY

Vänligen granska vår returpolicy som finns publicerad på Tjänsterna innan du gör några köp.

8. FÖRBJUDNA AKTIVITETER

Du får inte komma åt eller använda Tjänsterna för något annat ändamål än det för vilket vi gör Tjänsterna tillgängliga. Tjänsterna får inte användas i samband med några kommersiella ansträngningar förutom de som är specifikt godkända eller godkända av oss.

Som användare av tjänsterna samtycker du till att inte:

Systematiskt hämta data eller annat innehåll från tjänsterna för att skapa eller kompilera, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.

Lura, lura eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation som användarlösenord.

Omgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner i tjänsterna, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller upprätthåller begränsningar för användningen av tjänsterna och/eller innehållet däri.

Nedvärdera, smutsa ner eller på annat sätt skada oss och/eller tjänsterna enligt vår åsikt. Använd all information som erhållits från tjänsterna för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.

Använd våra supporttjänster på ett felaktigt sätt eller skicka in falska rapporter om missbruk eller tjänstefel.

Använd tjänsterna på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar eller förordningar.

Delta i otillåten inramning av eller länkning till tjänsterna.

Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av versaler och spam (kontinuerlig postning av upprepad text), som stör någon parts oavbrutna användning och åtnjutande av tjänsterna eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktionerna, funktionerna, driften eller underhållet av tjänsterna.

Engagera dig i all automatiserad användning av systemet, till exempel att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda någon datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning.

Ta bort meddelandet om upphovsrätt eller annan äganderätt från innehållet. Försök att utge sig för en annan användare eller person eller använd en annan användares användarnamn.

Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) allt material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamling eller överföringsmekanism, inklusive utan begränsning, tydliga grafikutbytesformat ('gifs'), 1×1 pixlar, webbuggar, cookies , eller andra liknande enheter (ibland kallade "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "pcms").

Störa, störa eller skapa en otillbörlig börda på tjänsterna eller nätverken eller tjänsterna som är anslutna till tjänsterna.

Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av tjänsterna till dig.

Försök att kringgå alla åtgärder av tjänsterna som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till tjänsterna, eller någon del av tjänsterna.

Kopiera eller anpassa Tjänsternas programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.

Förutom vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, dechiffrera, dekompilera, demontera eller bakåtkonstruera någon av programvaran som utgör eller på något sätt utgör en del av tjänsterna.

Förutom när det kan vara resultatet av standardanvändning av sökmotorer eller webbläsare, använd, lansera, utveckla eller distribuera alla automatiserade system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fuskverktyg, skrapa eller offlineläsare som får åtkomst till tjänsterna, eller använda eller starta något obehörigt skript eller annan programvara.

Använd en inköpsagent eller inköpsagent för att göra inköp på tjänsterna. Gör någon obehörig användning av tjänsterna, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektronisk väg eller på annat sätt för ändamålet

att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatiserade sätt eller under falska förevändningar.

Använd tjänsterna som en del av alla försök att konkurrera med oss eller på annat sätt använda tjänsterna och/eller innehållet för någon intäktsgenererande strävan eller kommersiellt företag.

10. ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG

Tjänsterna erbjuder inte användare att skicka eller lägga upp innehåll. Vi kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, posta, visa, överföra, framföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på tjänsterna, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier , grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (sammantaget "Bidrag"). Bidrag kan vara synliga för andra användare av tjänsterna och via tredje parts webbplatser. Som sådan kan alla bidrag du överför behandlas i enlighet med Tjänsternas sekretesspolicy. När du skapar eller gör några bidrag tillgängliga, representerar och garanterar du därmed att:

Skapandet, distributionen, överföringen, offentlig visning eller framförande, och åtkomst, nedladdning eller kopiering av dina bidrag gör inte intrång i äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätten, patentet, varumärket, affärshemligheten eller tredje parts moraliska rättigheter.

Du är skaparen och ägaren av eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtyckena, utgåvorna och tillstånden att använda och tillåta oss, Tjänsterna och andra användare av Tjänsterna att använda dina Bidrag på något sätt som avses i Tjänsterna och dessa Juridiska villkor.

Du har skriftligt samtycke, frigivning och/eller tillåtelse från varje identifierbar individuell person i dina Bidrag att använda namnet eller bilden av varje sådan identifierbar individuell person för att möjliggöra inkludering och användning av dina Bidrag på något sätt som övervägs av Tjänster och dessa juridiska villkor.

Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.

Dina bidrag är inte oönskad eller otillåten reklam, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, spam, massutskick eller andra former av uppmaning.

Dina bidrag är inte obscena, oförskämda, smutsiga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, förtalande, förtalande eller på annat sätt stötande (enligt beslut av oss).

Dina bidrag hånar inte, hånar, nedvärderar, skrämmer eller missbrukar någon.

Dina bidrag används inte för att trakassera eller hota (i den juridiska betydelsen av dessa termer) någon annan person och för att främja våld mot en specifik person eller klass av människor.

Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel. Dina bidrag bryter inte mot tredje parts integritet eller publicitetsrättigheter.

Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag angående barnpornografi, eller på annat sätt avsedda att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande.

Dina bidrag inkluderar inte några stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuella preferenser eller fysiska handikapp.

Dina bidrag bryter inte på annat sätt mot, eller länkar till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa juridiska villkor eller någon tillämplig lag eller förordning.

All användning av tjänsterna i strid med det föregående bryter mot dessa juridiska villkor och kan bland annat leda till uppsägning eller avstängning av dina rättigheter att använda tjänsterna.

11. BIDRAGSLICENS

Du och tjänsterna samtycker till att vi kan komma åt, lagra, bearbeta och använda all information och personlig information som du tillhandahåller enligt villkoren i integritetspolicyn och dina val (inklusive inställningar).

Genom att skicka in förslag eller annan feedback angående tjänsterna samtycker du till att vi kan använda och dela sådan feedback för alla ändamål utan ersättning till dig.

Vi hävdar inget äganderätt över dina bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är associerade med dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller representationer i dina bidrag från dig i något område på tjänsterna.

Du är ensam ansvarig för dina bidrag till tjänsterna och du samtycker uttryckligen till att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.

12. RIKTLINJER FÖR RECENSIONER

Vi kan ge dig områden på tjänsterna för att lämna recensioner eller betyg. När du publicerar en recension måste du uppfylla följande kriterier: (1) du bör ha förstahandserfarenhet av den person/enhet som granskas; (2) dina recensioner får inte innehålla stötande svordomar eller kränkande, rasistiskt, stötande eller hatiskt språk; (3) dina recensioner bör inte innehålla diskriminerande referenser baserat på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionshinder; (4) dina recensioner bör inte innehålla referenser till olaglig aktivitet; (5) du bör inte vara ansluten till konkurrenter om du publicerar negativa recensioner; (6) du bör inte dra några slutsatser om uppförandets laglighet; (7) du får inte publicera några falska eller vilseledande påståenden; och (8) du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att skriva recensioner, vare sig de är positiva eller negativa.

Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller att radera recensioner, även om någon anser att recensioner är stötande eller felaktiga. Recensioner stöds inte av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller åsikter från någon av våra affiliates eller partners. Vi tar inte på oss ansvar för någon granskning eller för några anspråk, skulder eller förluster som härrör från någon granskning. Genom att publicera en recension ger du oss härmed en evig, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicenserbar rättighet och licens att reproducera, modifiera, översätta, överföra på alla sätt, visa, utföra och /eller distribuera allt innehåll som är relaterat till recension.

13. TREDJEPARTS WEBBPLATSER OCH INNEHÅLL

Tjänsterna kan innehålla (eller så kan du skickas via webbplatsen) länkar till andra webbplatser ('tredjepartswebbplatser') såväl som artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video, information, applikationer , programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller härrör från tredje part ("Tredjepartsinnehåll"). Sådana tredjepartswebbplatser och tredjepartsinnehåll undersöks, övervakas eller kontrolleras inte med avseende på riktighet, lämplighet eller fullständighet av oss, och vi är inte ansvariga för eventuella tredjepartswebbplatser som nås via tjänsterna eller tredje parts innehåll som publiceras på, tillgänglig via eller installerad från tjänsterna, inklusive innehåll, noggrannhet, stötande, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer på eller som finns på tredje parts webbplatser eller tredje part

Innehåll. Inkludering av, länkning till eller tillåtande av användning eller installation av tredje parts webbplatser eller tredje parts innehåll innebär inte att vi godkänner eller godkänner det. Om du bestämmer dig för att lämna tjänsterna och få tillgång till tredje parts webbplatser eller att använda eller installera innehåll från tredje part, gör du det på egen risk, och du bör vara medveten om att dessa juridiska villkor inte längre gäller. Du bör granska de tillämpliga villkoren och policyerna, inklusive sekretess- och datainsamlingsmetoder, för alla webbplatser som du navigerar till från Tjänsterna eller som relaterar till applikationer du använder eller installerar från Tjänsterna. Alla köp du gör via tredje parts webbplatser kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i förhållande till sådana köp som är exklusivt mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Du samtycker och erkänner att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på tredje parts webbplatser och du ska hålla oss skyldiga från all skada som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss skyldiga från alla förluster som du lider eller skada som orsakats dig i samband med eller på något sätt härrör från tredje parts innehåll eller kontakt med tredje parts webbplatser.

14. ANNONSÖRER

Vi tillåter annonsörer att visa sina annonser och annan information i vissa delar av tjänsterna, såsom sidofältsannonser eller bannerannonser. Vi ger helt enkelt utrymme för att placera sådana annonser, och vi har ingen annan relation med annonsörer.

15. HANTERING AV TJÄNSTER

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka tjänsterna för brott mot dessa juridiska villkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, efter vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa juridiska villkor, inklusive utan begränsning, rapportering av en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) något av dina bidrag eller någon del därav; (4) att efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar ta bort från tjänsterna eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är överdrivet stora eller på något sätt betungande för våra system; och (5) på annat sätt hantera tjänsterna på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta en korrekt funktion av tjänsterna.

16. SEKRETESSPOLICY

Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Läs vår sekretess

Policy: https://www.megavr.co.uk/cookie-policy-uk/. Genom att använda tjänsterna samtycker du till att vara bunden av vår integritetspolicy, som är införlivad i dessa juridiska villkor. Observera att tjänsterna finns i Storbritannien och USA. Om du får tillgång till tjänsterna från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som styr insamling, användning eller avslöjande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i Storbritannien och USA, är du genom din fortsatta användning av tjänsterna överföra dina uppgifter till Storbritannien och USA, och du samtycker uttryckligen till att dina uppgifter överförs till och behandlas i Storbritannien och USA.

17. TID OCH UPPSÄGNING

Dessa juridiska villkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder tjänsterna. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGRA ANDRA BESTÄMMELSER I DESSA JURIDISKA VILLKOR, FÖRBEHÅLLER VI VI RÄTTEN ATT, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA (INKLUSIVE BLOCKERING AV VISSA VISSA UPPLYSNINGAR FÖR EN IP-ADRESSON), FÖR EN IP-ADRESSON. INGEN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUND SOM FINNS I DESSA JURIDISKA VILLKOR ELLER NÅGON TILLÄMPLIG LAGAR ELLER FÖRESKRIFTER. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE I TJÄNSTERNA ELLER RADERA DITT KONTO OCH EVENTUELLT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU PLAPTAT NÄR SOM HELST, UTAN VARNING, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE.

Om vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning, är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn, eller namnet på någon tredje part, även om du kan agera på uppdrag av tredje part. fest. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och föreläggande.

18. MODIFIKATIONER OCH AVBROTT

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet i tjänsterna när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information om våra tjänster. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av tjänsterna utan föregående meddelande. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrytande av tjänsterna.

Vi kan inte garantera att tjänsterna alltid är tillgängliga. Vi kan uppleva hårdvara, mjukvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till

Tjänster som resulterar i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, stänga av, avbryta eller på annat sätt modifiera tjänsterna när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för någon förlust, skada eller olägenhet som orsakats av din oförmåga att komma åt eller använda tjänsterna under någon driftstopp eller avbrott av tjänsterna. Ingenting i dessa juridiska villkor kommer att tolkas för att förplikta oss att underhålla och stödja tjänsterna eller att tillhandahålla några korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband därmed.

19. GÄLLANDE LAG

Dessa juridiska villkor styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i Storbritannien, och användningen av FN:s avtalskonvention för internationella försäljningar av varor är uttryckligen utesluten. Om din vanliga vistelseort är i EU och du är konsument, har du dessutom det skydd som du får av obligatoriska bestämmelser i lagen i ditt land för att bosätta dig. MEGA VR LTD och du är båda överens om att underkasta sig den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i

                , vilket innebär att du kan göra anspråk på att försvara dina konsumentskyddsrättigheter med avseende på dessa juridiska villkor i Storbritannien eller i det EU-land där du är bosatt.

20. TVISTLÖSNING

Informella förhandlingar

För att påskynda lösningen och kontrollera kostnaderna för eventuella tvister, kontroverser eller anspråk relaterade till dessa juridiska villkor (var och en en "tvist" och tillsammans "tvisterna") som antingen du eller oss (individuellt, en "part" och kollektivt, "Parterna"), samtycker parterna till att först försöka förhandla om en tvist (förutom de tvister som uttryckligen anges nedan) informellt under minst trettio (30) dagar innan skiljeförfarande inleds.

Sådana informella förhandlingar inleds efter skriftligt meddelande från den ena parten till den andra parten.

Bindande medling

Varje tvist som uppstår från förhållandet mellan parterna i dessa juridiska villkor ska avgöras av en skiljedomare som kommer att väljas i enlighet med skiljeförfarandet och interna regler för Europeiska skiljedomstolen som är en del av European Centre of Arbitration som har sitt säte i Strasbourg , och som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan om skiljeförfarande lämnas in, och av vilka antagandet av denna klausul utgör godkännande. Sätet för skiljeförfarandet ska vara London, Storbritannien. Språket för förfarandet ska vara engelska. Tillämpliga regler för materiell rätt ska vara Storbritanniens lag.

Restriktioner

Parterna är överens om att varje skiljeförfarande ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning som lagen tillåter, (a) får ingen skiljedom förenas med något annat förfarande; (b) det finns ingen rättighet eller auktoritet för att någon tvist ska avgöras på basis av grupptalan eller att använda grupptalan; och (c) det inte finns någon rättighet eller auktoritet för någon tvist att väckas i en påstådd representativ egenskap på uppdrag av allmänheten eller någon annan person.

Undantag från informella förhandlingar och skiljeförfarande

Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser rörande informella förhandlingar som är bindande skiljedom: (a) alla tvister som syftar till att upprätthålla eller skydda, eller som rör giltigheten av, någon av en parts immateriella rättigheter; (b) någon tvist relaterad till, eller som härrör från, anklagelser om stöld, piratkopiering, intrång i privatlivet eller otillåten användning; och (c) alla anspråk på föreläggande. Om denna bestämmelse visar sig vara olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer ingen av parterna att välja att medla någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som befinns vara olaglig eller omöjlig att verkställa och en sådan tvist ska avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion

 inom de domstolar som anges för jurisdiktion ovan, och parterna är överens om att underkasta sig den domstolens personliga jurisdiktion.

21. RÄTTELSER

Det kan finnas information om Tjänsterna som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på Tjänsterna när som helst utan föregående meddelande.

22. DISCLAIMER

TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SOM ÄR TILLGÄNGLIG. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA KOMMER PÅ DIN EGEN RISK. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN, FRÅSÄGER VI ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED TJÄNSTERNA OCH DIN ANVÄNDNING AV DESSA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR EJ DEL, ELLER MÖJLIGHET, PÅ- INTRÄNG. VI GÖR INGA GARANTIER ELLER UTTALANDE OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I TJÄNSTERNAS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILA APPLIKATIONER LÄNKAD TILL TJÄNSTERNA OCH VI TAR INGET ANSVAR ELLER ANSVAR ELLER ANSVAR 1, ELLER ANSVAR, ELLER ANSVAR. INNEHÅLLENS NOGGRANNHET OCH MATERIAL, (2) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT NATUR, SOM RESULTAT FRÅN DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, (3) EVENTUELL OETORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅR SÄKRA SERVER OCH SÄKER SERVERS /ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄR, (4) EVENTUELLA AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN TJÄNSTERNA, (5) NÅGON BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM EN PART. OCH/ELLER (6) EVENTUELLA FEL ELLER UNDERLÅTEN I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPFÖRS SOM EN RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL SOM UPPLATS, SÄNDAS ELLER ANNAT GJORT TILLGÄNGLIGT VIA. VI GARANTERAR, STÄMNAR, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV TREDJE PART GENOM TJÄNSTERNA, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS ELLER NÅGON ANNAN WEBBPLATSER PÅ EN ANNAN WEBBPLATSER. SJÄNG, OCH VI SKA INTE VARA PART TILL ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIG FÖR ÖVERVAKNING AV ALLA TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST I NÅGOT MEDEL ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA DOM OCH IAKTA FÖRSIKTIGHET DÄR LÄMPLIGT.

23. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ANSVARIGA GEMENSAMMA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, FÖLJDSKADOR, EXEMPEL, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA ELLER PUNITIVA SKADOR, INKLUDERAT FÖRLUST, INKLUDERAT, ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA.

24. ERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss oskadliga, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokater ' avgifter och utgifter, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av: (1) användning av tjänsterna; (2) brott mot dessa juridiska villkor; (3) eventuella brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa juridiska villkor; (4) din kränkning av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller (5)

någon uppenbar skadlig handling mot någon annan användare av tjänsterna som du anslutit till via tjänsterna. Trots det föregående förbehåller vi oss rätten att, på din bekostnad, överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor för vilka du är skyldig att gottgöra oss, och du samtycker till att samarbeta, på din bekostnad, med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna gottgörelse när vi blir medvetna om det.

25. ANVÄNDARDATA

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till Tjänsterna i syfte att hantera Tjänsternas prestanda, såväl som uppgifter relaterade till din användning av Tjänsterna. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopieringar av data, är du ensam ansvarig för all data som du överför eller som hänför sig till någon aktivitet du har gjort med hjälp av tjänsterna. Du samtycker till att vi inte ska ha något ansvar gentemot dig för någon förlust eller korruption av sådan data, och du avsäger dig härmed all rätt att vidta åtgärder mot oss som uppstår till följd av sådan förlust eller korruption av sådan data.

26. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATER

Att besöka tjänsterna, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på tjänsterna, uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA SIGNATER, KONTRAKT, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REKORD, OCH TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICIER OCH REGISTRERING AV TRANSAKTIONER SOM INITIERAS ELLER SLUTFÖRS AV OSS ELLER VIA

TJÄNSTER. Du avsäger dig härmed alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalsignatur eller leverans eller lagring av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel.

27. KALIFORNIEN ANVÄNDARE OCH INNEHÅLLARE

Om något klagomål hos oss inte löses på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta Complaint Assistance Unit vid Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs skriftligen på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornien 95834 eller per telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

28. ÖVRIGT

Dessa juridiska villkor och eventuella policyer eller driftregler som publicerats av oss på tjänsterna eller med avseende på tjänsterna utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa juridiska villkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa juridiska villkor fungerar i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Vi kan överlåta någon eller alla av våra rättigheter och skyldigheter till andra när som helst. Vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga för någon förlust, skada, försening eller underlåtenhet att agera som orsakats av någon orsak utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa juridiska villkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen vara avskiljbar från dessa juridiska villkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande som skapats mellan dig och oss som ett resultat av dessa juridiska villkor eller användning av tjänsterna. Du samtycker till att dessa juridiska villkor inte kommer att tolkas mot oss i kraft av att ha utarbetat dem. Du avsäger dig härmed alla försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa juridiska villkor och avsaknaden av undertecknande av parterna för att verkställa dessa juridiska villkor.

29. KONTAKTA OSS

duckhunter@megavr.co.uk